Florence Khalil
Charlotte van den Dungen

 

Charlotte van den Dungen adviseert en procedeert waar nodig voor met name mkb en grootzakelijke ondernemingen of ondernemingsraden op het gebied van arbeids-, medezeggenschaps- en contracten.
Ook particulieren staat ze graag bij. Ze heeft op interim basis bij verschillende bedrijven op de juridische afdeling gewerkt.

Juist die combinatie en ervaring maakt het mogelijk om samen de belangen in kaart te brengen om vervolgens de juiste koers uit te zetten rekening houdende met de geldende juridische kaders.
Het is haar uitdaging om de businesspartner te zijn voor jou. Dat betekent onder meer:

  • inrichten/optimaliseren van de juridische organisatiestructuur en het personeelsbeleid
    (flexibele arbeid I zzp I arbeidsvoorwaarden I contracten met externe partijen
  • begeleiding bij verandertrajecten zoals reorganisaties | fusies en overnames | harmonisatie van arbeidsvoorwaarden | advies- instemmingsaanvragen | verbetertrajecten
  • begeleiding bij individuele vraagstukken met medewerkers (denk aan ontslag | loonvorderingen | arbeidsongeschiktheid | eenzijdige wijziging) of met klanten en leveranciers van de onderneming
    (denk aan samenwerkingsafspraken of schade en aansprakelijkheid)