Mieke Geeraedts
Mieke Geeraedts

Mieke Geeraedts studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in het staats-en bestuursrecht. Een vakgebied waarin zij ook docente was aan de Universiteit Leiden. Mieke is sedert 1981 advocaat en werkzaam bij het kantoor dat nu de naam  draagt Geeraedts van den Dungen advocaten.  Zij adviseert en procedeert op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen, omgevingsrecht, agrarische recht en handhaving. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met de wet op de Kansspelen en alles wat daarmee samenhangt. 

Mieke was jarenlang lid van de raad van Discipline van de Orde van Advocaten. Als bestuursrecht advocaat heeft zij tot medio 2015 haar functie gecombineerd met het voorzitterschap van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Door haar ervaring als provinciaal politicus heeft zij van dichtbij  gezien hoe de overheid met de burger omgaat. Deze laatste is altijd de zwakkere partij, reden waarom Mieke graag voor de burger optreedt. Verder is zij ambassadeur van de Stichting Buitengewoon, die tot doel heeft het opzetten en het in stand houden van een woon-werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Mieke is ook voorzitter van de Stichting Grote Prijs van Brabant, die tweejaarlijks een internationale veldrit organiseert in Den Bosch en bestuurslid van Theaterfestival Boulevard.